>Det vaggas fram

>Vi är på semester och det vaggas rätt rejält nu.

Men Nina stretar på och vi har gått och gått. Det var bara eng gång
då det kom ett blodtrycksfall efter en backe annars har det varit bra 🙂

Kommentera